Arbeta hos oss

I vår verksamhet ingår:

  • Dialys- och aferesmottagningen på Akademiska sjukhuset ing 70, 3 tr.
  • Oscar II-dialysmottagningen på Gluntenområdet
  • Njurmottagning
  • Mag-tarm- och njuravdelning 30 B2


På dialys- och aferesmottagningen och Oscar II-dialysen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor samt två sekreterare vilka var och en har olika ansvarsområden.
Som patient får man en omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för att kunna ge den bästa möjliga vård och som också fungerar som en länk mellan patient och läkare.

Dialysmottagningarna har ett  gemensamt kvalitetssystem med ansvarsområden för de olika personalkategorierna. Detta för att vården skall bli så säker och bra som möjligt. 
Enheterna arbetar efter ett väl utarbetat utbildningsprogram som tar 2 månader att genomföra. Hos oss finns en utbildningsansvarig sjuksköterska som ansvarar - tillsammans med avdelningschef för sjuksköterskor- och undersköterskors grund- och fortbildning. 
Vi arbetar också med schemaprogrammet Bra Tider.

Samarbete pågår också med olika företag inom läkemedelsindustrin runt olika forskningsprojekt.

Dialysmottagningarnas arbetstider är må-ons-fre 07.00-20.00 samt ti-to-lö 07.00-16.00.

Vårdavdelning 30 B2 består idag av 18 vårdplatser. Att arbeta hos oss som sjuksköterska/undersköterska innebär ett lärorikt och varierande arbete. Personalgruppen består av en avdelningschef, en gruppchef, sjuksköterskor, undersköterskor och en avdelningssekreterare.
En överläkare och en-två underläkare inom varje specialitet tjänstgör på avdelningen.
Vi satsar mycket på kompetensutveckling och har bl a föreläsningar på avdelningen varannan vecka och schemalagda utbildningsturer. Du har också möjlighet att påverka dina arbetstider då vi lägger egna scheman.

När det finns möjlighet uppmuntrar vi  till deltagande i kongresser och konferenser både nationellt och internationellt. 

Om Du är intresserad av att arbeta hos oss så är Du välkommen att hospitera. Det ger en bra bild av hur verksamheten fungerar och ger dig möjlighet att fatta rätt beslut.