Välkommen till njurmedicin

Bilder från njursektionen

Vi har som mål att erbjuda dig som patient olika former av högspecialiserad modern njurmedicinsk vård. Vi tar hand om utredning, vård och behandling av svårartade fall av njursvikt, blodreningsbehandlingar (dialys, plasmabyten) och komplikationer till dessa.

Våra slutenvårdsplatser finns på 30 B och vår njurmedicinska mottagning finns på 30 C.

Vi har två dialysmottagningar, samt en enhet för upplärning för dom som vill sköta sin dialysbehandling själva, på enheten eller hemma. Dessutom tränar vi dom som ska ha så kallad påsdialys i hemmet.