Om medicintekniska produkter

Vad är en medicinskteknisk produkt?

Det är Läkemedelsverkets och EU:s medicintekniska direktiv som styr vad som definieras som en medicinteknisk produkt. Förenklat kan man säga att det mesta en patient kommer i kontakt med under en sjukhusvistelse klassas som medicintekniska produkter. Sängar, vågar, elektriska apparater, vissa datorprogram och engångsmaterial som till exempel plåster och sprutor är samtliga medicintekniska produkter.

Vill man läsa mer om medicintekniska produkter har vårdhandboken en bra sammanfattning. Läs vårdhandboken här.