Kvalitet inom Medicinsk teknik

Hur arbetar Medisinsk teknik med kvalitet?

På Medicinsk teknik är kvalitetsarbete en viktig del av vardagen. Vi har delat upp det arbete vi gör på medicinsk teknik i fyra huvudprocesser. Vårt mål är att vi alltid ska arbeta enhetligt och patientsäkert. 

Våra fyra huvudprocesser är:

Anskaffningsprocessen
Omfattar vår medverkan i inköp och upphandlingar, när vi ankomstkontrollerar ny utrustning och när vi skrotar ut gammal utrustning.

Forsknings-, utvecklings- och utbildningsprocessen
Vi utvecklar medicinteknisk utrustning tillsammans med vårdpersonalen och utbildar dem.

Risk- och säkerhetshanteringsprocessen
Vi arbetar i denna process när vi utreder avvikelser inom vården där medicinteknisk utrustning har varit inblandad. Till denna process hör också vårt arbete med riskanalyser.

Underhållsprocessen
En stor del av vårt arbete sker i denna process. Det handlar om underhåll av medicinteknisk utrustning, både när utrustningar går sönder och i förebyggande syfte.

Vi arbetar med kvalitet enligt två standarder, ISO 9001 och ISO 13485. Den första är en generell standard för kvalitetsarbete som alla typer av verksamheter kan arbete enligt medan den andra är en standard speciell för medicinteknisk verksamhet.

Varje år kontrollerar Intertek att vårt arbete med kvalitet uppfyller standarderna och att vi verkligen arbetar enligt dem. Vi har haft detta godkännande sedan 2000 och är alltså certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485.