För dig som vill utbilda dig

En hög kompetensnivå hos vårdpersonal är centralt för en god klinisk användning av moderna medicintekniska produkter.

Genom nya behandlingsmetoder, nya lagar och förordningar och ny apparatur behöver kunskapen om de medicintekniska produkterna ständigt uppdateras.

Vi erbjuder därför grundläggande säkerhetskurser, regelverkskurser och övrig apparatspecifik eller ämnesspecifik undervisning enligt önskemål.

Aktuella kurser
Medicintekniska produkter i vården - ansvar och krav