IT verksamhetsstöd

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

  • Stöttar verksamheten med projekt- och uppdragsledning samt med IT-kompetens vid upphandlingar.
  • Tillhandahåller förvaltningsledare IT till PM3-områden.
  • Region Uppsalas IT-infrastruktur- och lösningsarkitekter verkar här.
  • Hjälper Region Uppsalas verksamheter genom att leda och genomföra riskanalyser.
  • Har hand om IT-sektionens samlade uppdragskatalog.
  • Inom IT-verksamhetsstöd finns sektionens IT-säkerhetsexpertis.