Om MSI IT

Inom MSI IT arbetar IT- och supporttekniker, supportspecialister, IT-projektledare, systemspecialister och - utvecklare med flera för att ge bästa tänkbara stöd till region Uppsalas verksamheter.

ITs värdegrund


Professionalism

• Leverera åtaganden i tid, effektivt och med god kvalitet
• Uppträda ansvarsfullt och är förtroendeingivande
• Följa fattade beslut

Serviceanda
• Ha kunden i fokus
• Följa upp och återkoppla till kollegor och kunder
• Ha gott bemötande och visa respekt

Engagemang
• Ta initiativ, vara kreativ och arbeta proaktivt
• Ständigt förbättra arbetsmetoder och rutiner
• Aktivt dela med sig av sin kunskap