IT infrastruktur

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

  • Ansvarar för Region Uppsalas IT-infrastruktur såsom datanät, lagringsmiljö och serverlösningar m.m. I detta ingår även verktyg för hantering och övervakning samt skydd mot skadlig kod.
  • Här finns den samlade kompetensen kring Region Uppsalas integrationslösningar och integrationsplattformar.
  • Hanterar lösningar för extern åtkomst till Region Uppsalas IT-miljö.
  • Ansvarar för Region Uppsalas gemensamma infrastruktur för digitala möten.
  • Stöttar verksamheten med kompetens vid upphandlingar kring Region Uppsalas IT-infrastruktur.