IT drift

Huvuduppdraget för IT drift är att säkerställa en robust och pålitlig IT-leverans genom att:

  • Ansvara för daglig drift och underhåll av Region Uppsalas IT-miljö.
  • Säkerställa att överlämning och driftsättning av IT-lösningar sker enligt fastställda rutiner.
  • Tillhandahålla servicedesk och tredje linjens IT-support för Region Uppsalas användare samt återrapportering av kundnöjdhet.
  • Tillhandahålla teknisk expertis vid projekt och uppdrag.
  • Samordna Region Uppsalas produktionsplanering av IT.