IT arbetsplats

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

  • Ansvarar för Region Uppsalas IT-klientinfrastruktur. I detta ingår verktyg för klienthantering, utskriftslösningar, skydd mot skadlig kod m.m.
  • Ansvarar för Region Uppsalas klientmiljö inklusive bas-applikationer, te.x. Java och .Net.
  • Utför teknisk förvaltning av Office 365.
  • Tar fram, planerar och leder tester av system och applikationer.
  • Stöttar verksamheten med kompetens vid upphandlingar kring IT-arbetsplatsen.