För dig som patient

Hur du hittar till logopedmottagningen på
Akademiska sjukhuset


  • Gå in i entrén vid ingång 78/79
  • Ta vänster mot ”Trappa 79” (du passerar cafeterian)
  • Längst bort till vänster anmäler du dig i kassan på öron-, näs- och halsmottagningen.
  • När du anmält dig tar du trapporna eller hissen två trappor ner till KV, (källarvåning/kulvert)
  • Följ skyltningen till logopedmottagningen.
  • Sitt ner i väntrummet så kommer vi och hämtar dig, välkommen!