För dig som remittent

Du som remittent kan vända dig till oss om du undrar något kring remisser. Du når oss över telefon 018-611 53 20 eller funktionsbrevlådan via kontaktuppgifter.