Kvinnosjukvården vid Akademiska sjukhuset en klinik - flera kompetenser

Specialistvård i världsklass och korta väntetider kännetecknar kvinnosjukvården vid Akademiska sjukhuset. Hit remitteras kvinnor från såväl Uppsala län som sjukvårdsregionen, men även från övriga landet och utlandet.

Tack vare innovativ forskning kan vi erbjuda högspecialiserad neonatalvård samt säker och effektiv utredning/behandling inom flera spetsområden: assisterad befruktning, endometrios, fostermedicin och gynekologisk cancer.