• Mamma med flickor

Endometrioscentrum

Vad är endometrios?
Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Många av dem som drabbas lider av cykliska eller kroniska smärtor.

Symptom på endometrios
De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och även smärtor vid tarmtömning och vattenkastning. Andra vanliga symtom är trötthet och energilöshet. Endometrios kan också leda till ofrivillig barnlöshet.

Behandling av endometrios
På Endometrioscentrum i Uppsala arbetar vi med ett multidisciplinärt omhändertagande av dig som patient. Teamet består av gynekologer, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, smärtspecialist, tumörkirurger, kolorektalkirurg, urolog och radiolog.

Om nationellt endometrioscentrum
Vi har kompetens och resurser för att hantera det mesta av den problematik som endometrios medför. Omhändertagandet är multidisciplinärt och formas efter enskilda patienters behov. Centrat tjänar som en remissinstans för bedömning av svåra fall. Vi arbetar också med vidareutbildning, kursverksamhet, kliniska studier och forskning.