Gynekologisk cellprovtagning

Cellprovskontroll

Den organiserade screeningen för cervixcancerprevention ofta kallad gynekologiska hälsokontrollen, omfattar alla kvinnor mellan 23-60 år. Vart tredje år kallas kvinnor för cellprovskontroll med provtagning ifrån slidan och livmodertappen. Den gynekologiska cellprovskontrollen i Sverige har inneburit en minskning av antalet fall av livmoderhalscancer med uppskattningsvis 50 %. Idag diagnostiseras årligen ungefär 450 nya fall av livmoderhalscancer i Sverige och antalet fall har legat på den nivån i många år. Många kvinnor väljer dock att inte delta i den gynekologiska cellprovskontrollen. I Sverige är det ungefär 20 % som inte kommer när de får sin kallelse. Mer än hälften av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte deltagit i de gynekologiska cellprovskontrollen. Anledningen till att kvinnor inte deltar kan vara brist på passande mottagningstider, att de känner obehag inför en gynekologisk undersökning eller att de inte tror att de skall drabbas av cellförändringar eller livmoderhalscancer.