Vänta barn

mage

orange pil Positivt graviditetstest
Vad händer nu? Vad ska göras? Här finns
information om vad ditt nästa steg är.
orange pil Vilken barnavårdcentral
Ni kan välja fritt vilken barnavårdcentral ni vill
gå till oavsett vart ni bor.

orange pil Första besöket hos barnmorskan
Här hittar du information om ditt första
besök hos din barnmorska.

orange pil Fosterdiagnostik
Vi erbjuder alla föräldrar information om
fosterdiagnostik. Det är frivilligt och ni har rätt att avstå.


orange pil Stöd och vård på sjukhus under graviditet
Alla graviditeter är olika och här finns stöd
för både för dig som är orolig och för dig som
har komplikationer.


orange pil Rutinultraljudsundersökning
Alla blivande föräldrar erbjuds
ultraljudsundersökning som en del av mödrahälsovården.

orange pil Fastställande av föräldraskap
Fastställandet görs hos familjerättsenheten
i din kommun.

orange pil 
Din kropp
Under graviditeten sker en stor omställning
både fysiskt och psykiskt.

orange pil Psykologer i mödra-/barnhälsovården
Både under graviditeten och efter ert barn är
fött kan ni få stöd och hjälp. Information finns
under respektive vårdcentral.

orange pil Alkohol och graviditet
När man är gravid är det viktigt att fostret mår
så bra som möjligt. Många är vana att dricka
alkohol, men när du väntar barn bör du avstå från
det.