Föda barn

orange pil När ska du ta kontakt med oss?
Ingen förlossning är den andra lik, men här finns lite information om hur en förlossning kan sätta igång.

orange pil två Förlossnings- och BB vård
Här hittar du information om oss, var vi finns och hur du tar kontakt med oss.

orange pil tre Praktiska råd
Här finns några praktiska råd för dig som kan vara bra att veta inför en förlossning.

orange pil fyra Under förlossningen
Att skaffa sig kunskaper om vad som väntar är ett bra sätt att förebereda sig inför sin förlossning.

orange pil fem Efter förlossningen
En ny liten person har kommit in i ditt liv, och det kan vara omvälvande.