Förlossnings- och BB-vård

Hit till oss kommer blivande mammor främst från Uppsala län. Vi tar även emot kvinnor med komplicerade graviditeter från andra län. Vi har ett nära samarbete med barnsjukhusets läkare och neonatalavdelningen. Avdelningen är uppdelad på tre våningsplan. Vi är ett universitetssjukhus och har läkar- barnmorske- och sjuksköterskestudenter med i vårt arbetslag.

På Akademiska sjukhuset föds drygt 4000 barn/år, vilket är ungefär 12 barn per dygn.

 Förlossningsvård

 Vård på BB

 BB vård i hemmet och återbesöksmottagning

 Nära samarbete med Akademiska Barnsjukhuset

 Anhörigavgift

 Är du gravid och vill delta i en studie?

 Förebyggande av bristningar och förlossningsskador