Förlossnings- och BB avdelning

Hit till oss kommer blivande mammor från Uppsala län och i mån av plats även från Stockholm. Vi tar även emot kvinnor med komplicerade graviditeter från vår region. Vi har ett nära samarbete med barnsjukhusets läkare och neonatalavdelningen. Avdelningen är uppdelad på tre våningsplan. Vi är ett universitetssjukhus och har läkar- barnmorske- och sjuksköterskestudenter med i vårt arbetslag.

På Akademiska sjukhuset föds drygt 4000 barn/år, vilket är 11 barn per dygn.

 Förlossningsvård

 BB vård

 BB på väg och återbesöksmottagning

 Nära samarbete med barnsjukhuset

 Lugn och ro

 Anhörigavgift

 Är du gravid och vill delta i en studie?