Teamet på 96 C

Teamet hos Gynekologavdelning 96 C
Gynekologavdelningen samarbetar flera yrkeskategorier i team för att du som patient ska få den bästa vården. Våra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor möter du i det dagliga. Förutom dem så kan du till exempel träffa våra stomi- och fysioterapeuter beroende på vilken operation du har genomgått. Här kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi gör.

Läkare, sjuksköterska och undersköterska
Vårt mål är att du ska känna att du är i trygga händer, både under operationen och under din vårdtid på avdelningen. Våra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans för att säkerställa det.

På avdelningen finns en stor erfarenhets- och kunskapsbank i våra yrkesgrupper, med specialisering mot gynekologisk kirurgi, vård efter operation och smärtproblematik.

Vi arbetar i tre pass över dygnet året runt och har bra rutiner för att rapportera över till varandra.

Ansvariga läkare på avdelningen är också de som utför kirurgi på våra patienter. Någon av dem rondar på avdelningen två gånger per dag. det är viktigt för att Du som patient ska känna dig trygg.

Kontaktsjuksköterska
Våra kontaktsjuksköterskor på kvinnokliniken är ett stöd för dig som har gynekologisk cancer och för dina anhöriga. De finns till för att ni ska känna trygghet och för att du lättare ska vara delaktig i din vård. I kontaktsjuksköterskans arbete ingår att svara på frågor, ge råd samt erbjuda stöd och samordning när det gäller vård och behandling av cancersjukdomen.

Kontaktsjuksköterskorna finns tillgängliga per telefon dagtid måndag till fredag. Om de inte svarar, lämna gärna ett meddelande så kontaktar de dig så snart de blir lediga. Du kan lämna meddelande dygnet runt och de ringer upp senast under nästa arbetsdag.

Fysioterapeut
En viktig del i att återhämta sig efter en operation är att komma upp och röra på sig (mobilisering) så snart som möjligt. Våra fysioterapeuter hjälper dig med motivation, tekniker och hjälpmedel.

Fysioterapeuterna har lång erfarenhet av rehabilitering av patienter som genomgått en operation. De besöker dig på avdelningen, normalt dagen efter din operation. Här kan du läsa mer om vad de kan hjälpa dig med.

Stomiterapeut
Om du är planerad för en operation där det är sannolikt eller redan beslutat att du kommer få en temporär eller permanent stomi, så får du träffa en stomiterapeut inför din operation.

Att få en stomi (en öppning på magen för avföring eller urin) kan vara skrämmande och innebär en stor förändring för de flesta. Men med bra information, stöd och rätt hjälpmedel kan man lära sig att leva som vanligt.

Våra stomiterapeuter på Akademiska är sköterskor med lång erfarenhet och specialisering inom stomivård.

Dietist
Att du äter och dricker bra påverkar din förmåga att återhämta dig och din sårläkning efter en operation, men är även viktigt under tiden före och efter. Illamående och smärta kan påverka matlusten. Våra dietister, som är specialister inom kostrådgivning, kan då ge individuella råd så att du kommer igång lättare.

Du kan få förslag och tips på hur du kan få i dig tillräckligt när du har dålig aptit och problem med illamående. Det finns energirika kosttillskott som du kan bli rekommenderad om du riskerar att gå ned i vikt på ett oönskat sätt.

Kurator
Kuratorn på avdelningen erbjuder stödsamtal till dig som patient och till dina nära och anhöriga, tillsammans eller var för sig. Samtalen kan handla om krisbearbetning efter sjukdomsbeskedet, hur man lever med sin sjukdom, oro kring kommande behandling eller hur de andra i familjen påverkas av sjukdomen.

Våra kuratorer har lång erfarenhet av att stötta människor i svåra situationer i livet och hjälpa till att hitta en möjlig väg framåt.

Det finns också möjlighet att delta i samtalsgrupp. Prata med din kontaktsjuksköterska om du är intresserad.

Forskning och utbildning
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största universitetssjukhus. Vi bedriver omfattande forskning inom olika specialistområden, genomför olika studier och här utbildas morgondagens sjukvårdspersonal.

Inför din operation och vårdtid hos oss kan det därför vara så att du tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad det innebär för dig. Du avgör självklart om du vill delta eller inte.

Du kan också utöver vår ordinarie personal träffa på studenter som är under utbildning, läkarkandidater, sjuksköterskestudenter och barnmorskestudenter och undersköterskestudenter.