Frågor och svar för 96 C

Vi har samlat några vanligt förekommande frågor som många patienter har. Här kan du se svar på dem och läsa och fundera i lugn och ro, skriv ner saker som du funderar över och ta med till besöket så kan din läkare svara på dina frågor.

Varför måste jag komma till avdelningen kvällen före operationen?
Svar: Den patient som opereras först på dagen åker ner från avdelningen vid 07.15 på morgonen. Därefter kan vi inte ge besked om tider eftersom operationer tar olika lång tid. Det kan också komma akuta operationer som går före.Det är därför viktigt att våra patienter är på plats och redo att åka ner. När du kommer på kvällen förbereder vi med kontroller, blodprov och information.

Ska jag fasta inför operationen och varför?
Svar: Ja, du ska fasta eftersom de flesta operationer hos oss sker i narkos. Fastan minskar risk för kräkningar under operationen när du är sövd.

Ska jag ta mina mediciner som vanligt innan operationen?
Svar: Läkaren kommer att gå igenom dina mediciner och du får information om vilka du ska ta eller inte ta, vid ditt inskrivningsbesök.

Vilka risker finns vid en operation?
Svar: Det finns alltid risker vid sövning och operation. Men vi använder alltid beprövad och vetenskapligt säker teknik. Vår personal har hög kompetens och lång erfarenhet. Du är väl omhändertagen och är du frisk, normalviktig och om du inte röker är riskerna för komplikationer små.

Hur lång tid tar operationen?
Svar: Det är svårt att svara på och beror på vilket ingrepp som ska göras. Vi kan göra en uppskattning i varje enskilt fall, men kan inte ge exakt besked.

Hur länge sitter bedövningen i efter operationen?
Svar: Det beror på vilken bedövning du fått. En spinalbedövning sitter i 2-4 timmar. Har du fått en epiduralbedövning så har du kvar den så länge som läkaren bedömer att du behöver, normalt 3-5 dagar. Därefter får du annan smärtlindring utifrån dina behov.

Måste jag ta den smärtstillande medicin som personalen ger mig?
Svar: Som patient så kan du tacka nej och är den som fattar beslut om vilka mediciner du vill ta. Våra läkares ordinationer av smärtstillande läkemedel baserar sig på att du inte ska ha ont i onödan eftersom det försvårar mobilisering, bidrar till illamående och påverkar aptiten. Att komma upp och röra på sig efter operation och att äta är viktigt för att återhämta sig. Men du känner din kropp bäst och kan tacka nej om du inte känner behov av den föreslagna medicinen eller doseringen.

Hur länge blir jag sjukskriven efter operationen?
Svar: Det varierar beroende på hur stor kirurgi du haft. Vid en större operation är 4-6 veckor vanligt.

Hur länge ska operationsförbandet och agrafferna sitta kvar?
Svar: I normala fall tar vi bort förbandet och inspekterar operationssåret på tredje dagen efter operation. Beroende på hur det ser ut så kan såret sedan vara utan förband eller läggs om igen. Agrafferna (metallklämmor) tas normalt bort 7-12 dagar efter operationen beroende på hur stort operationssåret är.