Avdelningar Kvinnosjukvården

 Förlossnings- och BB-avdelningen
Hit kommer blivande mammor från Uppsala län och ibland även från Stockholm och andra delar av landet.

 Gynekologavdelning 96 C1
Här vårdar vi dig som skall opereras eller utredas och behöver vårdas på sjukhus i samband med detta. Du vårdas även hos oss om du behöver opereras i samband med någon gynekologisk tumörsjukdom.

 Gynoperation
Hit kommer du antingen som dagpatient eller när du ligger på vår gynekologiska avdelning eller i samband med kejsarsnitt.