Vill du arbeta hos oss inom kvinnosjukvården?

Kvinnosjukvården inrymmer både gynekologi och obstetrik. Inom respektive område finns flera enheter där man kan arbeta som bland annat läkarsekreterare, undersköterska, sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Inom gynekologin har vi en gynekologisk akutmottagningen, familjeplanering, gynekologi- och urogynekologisk mottagning och endometrioscentrum. Här finns också en gynekologavdelning, ungdomsmottagning och reproduktionscentrum.

Inom obstetriken har vi förlossnings- och BB avdelning, BB-på väg, obstetrisk dagsjukvård, specialistmödravård, fostermedicinsk- och amningsmottagning samt en auroramottagning. Obstetriken har också en egen operationsavdelning med tillhörande uppvakningsenhet.

Inom respektive enhet finns det olika inriktningar och det finns möjlighet att få egna ansvarsområden i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Vi har planerad och akut verksamhet för både C-läns och riks- och regionpatienter.

Du är hjärtligt välkommen att komma och titta på vår verksamhet och vad som ingår i arbetet på respektive enhet - hör av dig så ordnar vi en dag när du kan komma.