Patientinformation

Hos kvinnofridsmottagningen kan du få råd och stödDen här informationen riktar sig till dig som är kvinna och som är utsatt för våld eller hot om våld. Du kanske har blivit slagen, knuffad eller sparkad. Du kanske har blivit psykiskt nedbruten eller utsatt för sexuella övergrepp.

Du är välkommen att vända dig till kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Vi har en patientmottagning, kvinnofridsmottagningen, och en stödtelefon, Kvinnofridslinjen, för dig som blivit utsatt för våld och är över 18 år. Även närstående är välkomna att ringa till Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridsmottagningen
På kvinnofridsmottagningen träffar du endast kvinnlig personal. Vi har tidsbeställd mottagning måndag till fredag. Akuta besök tas emot direkt under våra mottagningstider.   

Frågor och tidsbokning:
Marié Eriksson, medicinsk sekreterare
Tel: 018-611 27 92

Anna Häger, avdelningschef
Tel: 018–611 29 97

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Om du behöver någon att prata med kan du ringa Kvinnofridslinjen som är en stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

När du ringer får du prata med socionomer eller sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset som har stor erfarenhet av att stödja människor i kris. Kvinnofridslinjen kan även förmedla kontakt med kvinnofridsmottagningen. Du kan ringa dygnet runt, samtalet är gratis och du kan vara anonym. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Även närstående är välkomna att ringa till Kvinnofridslinjen.
> Kvinnofridslinjens webbplats