Naisrauhayksikkö

Naisrauhayksikkö, joka on Ruotsin kansallisen naisrauhakeskuksen (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) kliininen yksikkö Uppsalan akateemisessa sairaalassa, vastaa naisrauhavastaanoton ja kansallisen tukipuhelinpalvelun Naisrauhalinja (Kvinnofridslinjen) toiminnasta.

Jos olet joutunut väkivallan, uhkailun tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi, voit tulla naisrauhavastaanotolle avun ja tuen saamiseksi. Luonamme voit tavata naispuolisia sairaanhoitajia ja lääkäreitä, jotka pystyvät antamaan psykososiaalista tukea ja lääketieteellisen lausunnon.

Naisrauhayksikkö vastaa myös kansallisesta tukipuhelinpalvelusta Naisrauhalinja 020-50 50 50.

Lisätietoja naisrauhavastaanotosta ja Naisrauhalinjasta on vasemmalla olevan sarakkeen kohdassa ”Patientinformation” (Potilastietoja).

Kansallinen naisrauhakeskus (NCK)
NCK on Uppsalan yliopiston osaamis- ja resurssikeskus, joka työskentelee seuraavien kysymysten parissa: miesten naisiin kohdistama väkivalta, samaa sukupuolta olevien suhteissa esiintyvä väkivalta sekä kunniaväkivalta ja kunniakysymyksiin liittyvä sorto. NCK:n johtajana toimii ylilääkäri ja professori Gun Heimer. Lisätietoja NCK:n suorittamasta koulutuksesta, tutkimuksesta ja kehitystyöstä on NCK:n verkkosivulla.
> Ruotsin kansallisen naisrauhakeskuksen verkkosivu
> NCK:n tietopankki