För dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete

Patientuppgifter

Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården eller hos andra myndigheter. Det är viktigt att handläggningen och omhändertagandet blir korrekt.

Rådgivning
Kvinnofridsenheten finns tillgängligt för rådgivning för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Under kontorstid kan du ringa till kvinnofridsmottagningen:

Marié Eriksson, medicinsk sekreterare
Tel: 018-611 27 92

Anna Häger, avdelningschef
Tel: 018-611 29 97

Åsa Witkowski, verksamhetschef
Tel: 018-611 28 01

Du kan också kontakta NCK under kontorstid på telefon 018-611 27 93.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Du kan även ringa till vår nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen, som är öppen dygnet runt. Den bemannas av personal från kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset.
> Kvinnofridslinjens webbplats

Sökordsmall i Cosmic
I journalsystemet Cosmic finns en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Sökordsmallen innehåller även underlag som vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande. För mer information, kontakta verksamhetschef Åsa Witkowski, 018-611 28 01.