LKG-teamet i Uppsala-Örebro

Logotyp LKG-teamet Uppsala-Örebro

Vi är en grupp specialister som behandlar barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG). Behandlingen är likartad i hela landet och följer ett särskilt vårdprogram som utvecklats. Specialistgruppen kallas LKG-teamet och består av plastikkirurger, käkortopeder, foniatriker och logopeder med särskild inriktning på behandling av barn med läpp-, käk- och gomspalt och andra kraniofaciala förändringar. Härigenom kan LKG-teamet ge en kvalificerad fullständig behandling. För barn med särskilda behov har teamet tillgång till all den övrig expertis som kan erfordras för behandling av ditt barn.

  • Plastikkirurg: plastikkirurg med specialitsutbildning inom LKG
  • Ortodontist eller käkortoped: tandläkare med specialistutbildning inom tandreglering och bettets utveckling
  • Foniater: öronläkare med specialistutbildning inom röst, tal och språk
  • Logoped: logoped, som är specialistutbildad inom LKG, bedömer tal och språkutveckling samt behandlar talavvikelser
  • LKG-sjuksköterska: kontaktperson/samordnare för nyföddhetsbesök och LKG-konferenser
  • Koordinator operation: sjuksköterska som planerar och kallar till operation
  • Barngruppen: personal med barnutbildning. Deltar i nyföddhetsbesök och vårdar barnen på avdelningen


LKG-teamet deltar i nationella LKG-registret. Flera kliniska forskningsprojekt pågår.

Internationell studie

LKG-teamet Uppsala-Örebro deltar i en internationell studie, TOPS.

Förkortningen TOPS står för Timing Of Primary Surgery for cleft palate. Syftet med studien är att klargöra vid vilken ålder plastiken av mjuka gommen ska göras, på barn med isolerade gomspalter, för att få bästa möjliga talresultat.

Föräldrar till barn med isolerade gomspalter erbjuds att delta i studien, deltagandet är helt frivilligt. Barn som är med i studien kommer att randomiseras till att opereras antingen vid 6 månaders ålder eller vid 1 års ålder. Operationstekniken är densamma oberoende av om man är med i studien eller inte. Studien avslutas vid 5 års ålder då talet bedöms.

Förutom tal kommer även hörsel, genetik, utveckling och tillväxt att bedömas.

Studien är finansierad av National Institute of Health. Alla LKG-centra i Sverige, flera i Storbritannien och ett stort LKG-center i Brasilien deltar i TOPS-studien.