Information om spaltmissbildningar

En LKG-spalt kan vara komplex och påverka tal, bettställning, hörsel och utseende. Flera specialister samverkar i behandlingen av barn med spaltmissbildning och varje specialist bidrar med sin specifika kompetens. Till grund för vårt arbete ligger FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard.


 • Spalternas orsak och uppkomst

  Redan vid sex veckors ålder kan man hos fostret se de cellansamlingar som i framtiden tillsammans skall bilda mittdel och sidodelar i överläpp och överkäke. En utebliven sammansmältning mellan...

 • Olika typer av spalt

  Spalterna kan indelas i tre huvudgrupper: A. Främre spalter - spalter som framifrån kan gå olika långt in i läpp och käke. B. Genomgående spalter – spalter som framifrån går igenom läpp, käke och g...

 • Matning och amning

  Barnet har som alla andra barn sug- och sväljreflexer, men kan på grund av spalten ha svårare att på egen hand börja suga på vanligt sätt. Att suga är lustfyllt för barnet, det utvecklar också...

 • Hörsel och tal

  Hörsel Mellanörats funktion hänger genom örontrumpen intimt samman med gomfunktionen. Barn som har kluven gom är mer än andra utsatta för öroninflammationer och långvarig öronkatarr (vätska bakom...

 • Tandvård

  Hos barn med LKG-spalt förekommer ofta en avvikande utveckling av tänder och käke. I de lättaste formerna kan det röra sig om små variationer i överkäkständernas antal, läge och form. Redan vid...