Remittera till oss

Remiss för läpp- käk- och gomspalt skickas med post till:

Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Kraniofacialt centrum
75185 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till "Plastikkirurgi"