Behandling och vårdprogram


 • Preoperativ behandling

  Vid det första besöket hos LKG-teamet gör specialisttandläkaren och plastikkirurgen en bedömning av spalten. Om näsans form är påverkad av spalten kan den omformas med försiktigt drag i en speciell...

 • Operation

  Behandlingen sker enligt ett vårdprogram som i stora drag är gemensamt för alla LKG-team i landet. Barnets ålder vid de olika operationerna är vald så att behandlingen ger bästa förutsättningar för...

 • LKG-konferenser

  Efter de tidiga operationerna återkommer barnet till LKG-teamet för att kontrollera att tal, tänder, tillväxt och utseende får en så gynnsam utveckling som möjligt. Barnet och föräldrarna träffar d...

 • Behandlingsplan

  Detta händer vid de olika åldrarna. 0-14 dagar   Nyföddhetsbesök. Bedömning av teamet samt information och handledning till föräldrar. Ställningstagande till preoperativ behandling. 3 mån Primär...