TUB -Tidig Upptäckt och Behandling

Tidig upptäckt och behandling, TUB, är namnet på den patientsäkerhetssatsning som infördes på Akademiska sjukhuset 2011 för att minimera riskerna för undvikbara vårdskador.
Syftet är att tidigt upptäcka en eventuell försämring och påbörja behandling hos patienter som vårdas på sjukhus, och att på ett säkert sätt kunna kommunicera detta till övriga kollegor och medarbetare. Under 2017 har TUB reviderats med nytt material i form av TUB-bok, instruktörsmanual, bildspel och instruktörskurs och samtidigt övergick vi i region Uppsala till NEWS (tidigar MEWS) som gällande track and triggersystem för att upptäcka patienter med hotande akut svikt i vitala funktioner.

TUB omfattar följande fyra delar:
- ABCDE en systematisk undersökning av patienters vitala kroppsfunktioner
- NEWS - ett poängbedömningssystem som hjälper personalen att värdera patienters sjukdomstillstånd systematiskt utifrån vitala kroppsfunktioner
- CRM (Crew Resource Management) - ett strukturerat arbetssätt för att förbättra teamarbetet -.
- SBAR – ett kommunikationsredskap för säkrare rapportering och informationsöverföring.

All sjukvårdspersonal i Region Uppsala ska genomgå TUB-utbildning. För mer information om utbildning se TUB-utbildning.