Pedagogisk AT

 

Akademiska sjukhuset har sedan hösten 2013 ett pedagogiskt AT block med placering på KTC.

Syftet med pedagogisk AT är att långsiktigt stärka pedagogisk kompetens samt säkerställa utveckling och utvärdering av pedagogisk verksamhet vid Akademiska sjukhuset samt inom Region Uppsala.

Den pedagogiska AT läkaren deltar i det operativa arbetet på KTC, men tar även uppdrag från verksamheterna inom alla KTCs segment.

Hösten 2017 tillträder Björn Edgren.