Kliniskt utvecklingsår KUÅ

Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) för nyutexaminerade sjuksköterskor

Nyutexaminerade sjuksköterskor som har en anställning på Akademiska sjukhuset, eller i Region Uppsala går under det första året ett kliniskt utvecklingsår. Året består av utbildning samt praktisk övning i omvårdnadsarbetet.

Anmälan sker via dokument i Pingpong/ KUÅ chefsgrupp.

Se länk under Anmälan i högerspalten.