HLR Hjärt- och lungräddning

HLR

Alla personer som vistas på Akademiska sjukhuset och är i behov av hjärtlungräddning skall ges en optimal behandling enligt Svenska HLR-rådets medicinska riktlinjer för HLR och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

All personal på Akademiska sjukhuset skall ha utbildning i HLR och ges repetitionsutbildning minst en gång per år. Personalkategori och arbetsplats avgör HLR-utbildningsnivån. Se mer i dokumentet Hjärt- lungräddning Mål och Riktlinjer för Akademiska sjukhuset som finns i kvalitetshandboken.

På Kliniskt Träningscentrum utbildas HLR-instruktörer enligt de nationella riktlinjerna från Svenska hjärt- lungräddningsrådet.

Instruktörerna ansvarar sedan för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin respektive enhet. Personal inom landstinget anmäler sig till instruktörskurser via pingpong.

Externa kunder anmäler sig genom att kontakta Veronica Granath, gruppchef. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

KTC tillhandahåller HLR-utrustning för utlåning. Det finns även möjlighet att boka något av våra HLR-rum. För bokning av utrustning och lokaler, använd länken bokningsförfrågan på KTC´s startsida.

Kliniskt träningscentrum anordnar även repetitionskurser i A-HLR för läkare samt A-HLR-barn om behov och resurser finns.

Medicinska frågor angående HLR besvaras av Medicinskt ansvarig läkare för HLR, Barbara Otto.