Anmälningsbara kurser

A-HLR för läkare på Akademiska sjukhuset

ATSS Akutomhändertagande av traumapatienter
för sjuksköterskor och undersköterskor inom akutsjukvård

Instruktörsutbildningar i HLR

Trakeostomivårdsutbildning för personal som vårdar trakeostomerade patienter.

Hösten 2017: 30/11.

Utbildningen sker på KTC som ligger i kulvertplan ing 61.

Alla dagar kan man välja 9-12 eller 13-16.

För anmälan mejla: isabelle.zander@akademiska.se

TUB-instruktörsutbildning - anmälan sker i Pingpong där det finns aktuella kursdatum. För externa kunder kontakta Martin Kardell, TUB ansvarig ssk. martin.kardell@akademiska.se