Anmälningsbara kurser

A-HLR för läkare på Akademiska sjukhuset

ATSS Akutomhändertagande av traumapatienter
för sjuksköterskor och undersköterskor inom akutsjukvård

Instruktörsutbildningar i HLR

Trakeostomivårdsutbildning för personal som vårdar trakeostomerade patienter.

Våren 2018:
18/1, 26/2, 19/3, 5/4, 8/5, 31/5, 11/6

Utbildningen sker på KTC, Dag hammarsköldsväg 38

Alla dagar kan man välja 9-12 eller 13-16.

För anmälan mejla: isabelle.zander@akademiska.se