Kliniskt träningscentrum, KTC

Ssk T5 simulering

Övning ger färdighet
Färdighet ger patientsäkerhet


På KTC kan både personal och studenter träna praktiska färdigheter och dessutom ges möjlighet att träna samarbete, kommunikation och ledarskap i samband med utbildning i hjärtlungräddning och simulatorträning.

Läs gärna på hemsidan för information om de olika aktiviteterna.

Bokning sker via nedanstående länk.

Skicka bokningsförfrågan