Högspecialiserad vård

Begreppet högspecialiserad sjukvård används vanligen som en allmän benämning på sjukvård som är forskningsnära, nyskapande, modern, investeringstung eller som på annat sätt intar en framskjutande position i vården, vanligtvis med en resurskoncentration som följd. Högspecialiserad sjukvård är sjukvård som samordnas till en enhet med en sjukvårdsregion (regionsjukvård) eller riket (rikssjukvård) som upptagningsområde.

Den professionella och geografiska närheten till neuroradiologi, neurokirurgi, neurofysiologi, neurointervention, Uppsala universitet och övriga delar av Akademiska sjukhuset utgör en plattform för att bedriva och utveckla högspecialiserad neurologi.

Vi kommer på denna sida att beskriva delar av vår verksamhet som kan betraktas som högspecialiserad vård.


 • Blodstamcellstransplantation vid MS

  Autolog blodstamcellstransplantation (aHSCT) är en potentiellt botande behandling för MS. Principen är att blodstamceller mobiliseras ut till blodbanan där de skördas med en speciell maskin; det...

 • Deep brain stimulation (DBS)

  Från slutet av 1990-talet har deep brain stimulation (DBS), djupelektrodstimulering, blivit en alltmer använd behandlingsform för vissa typer av rörelsestörningar. DBS innebär att man efter ingåend...

 • Intratekal baklofenbehandling

  Baklofen är ett läkemedel som används för att minska och lindra olika typer av spasticitet. Spasticitet är en typ av ofrivillig muskelkramp som man kan drabbas av till följd av ryggmärgsskador,...

 • Intratekal rituximabbehandling vid progressiv MS

  Relativt nyligen har man förstått att det pågår en kronisk inflammatorisk process i nervsystemet som karaktäriserar den progressiva fasen av multipel skleros (MS) . En orsak till att läkemedelsbeha...

 • Kirurgisk behandling av epilepsi

  Vid Akademiska sjukhuset finns möjlighet att utreda patienter med svår epilepsi. Utredningen omfattar bland annat anfallsregistrering med video-EEG på epilepsimonitoreringsenheten (EME) på avdelnin...

 • Vagusnervstimulering

  Vagusnervstimulering, VNS, är en metod att minska antalet epileptiska anfall hos personer med svårbehandlad epilepsi . VNS innebär att man med en pulsgenerator ger elektriska signaler som via...