Diagnos och behandling

På denna sida beskrivs de vanligast förekommande sjukdomarna/diagnoserna på neurologavdelningen och neuromottagningen.


 • Dystoni

  Med dystoni menas ofrivilliga, ganska långsamma muskelrörelser, ofta förenat med felställning och ibland också smärta eller tremor. Dystoni kan uppstå som ett symtom i samband med Parkinsons sjukdo...

 • Blodstamscellstransplantation

  MS är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna och leder obehandlad ofta till handikapp och funktionsnedsättning. På Akademiska Sjukhuset har vi specialiserat oss på att behandla MS med...

 • Epilepsi

  Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom. I Sverige har cirka 60 000 personer epilepsi varav 10 000 är barn. Epilepsi kan komma när som helst i livet även om det är mest vanligt hos små barn och h...

 • Hjärntumör

  I Sverige drabbas cirka 1300 personer varje år av hjärntumör. Orsaken till hjärntumör är i de allra flesta fall okänd. Det finns många olika typer av hjärntumörer med olika prognos och olika...

 • Motorneuronsjukdomar (ALS)

  Motorneuronsjukdomar (MNS), där amyotrofisk lateral skleros (ALS) är den vanligaste, är en sjukdomsgrupp där de motoriska nervcellerna dör, vilket leder till tilltagande svaghet i muskulaturen. Det...

 • MS - Multipel skleros

  Multipel skleros (MS) är en av de neurologiska folksjukdomarna. Varje år insjuknar cirka 1000 personer med MS i Sverige och i riket finns över 17 000 kända patienter. De flesta insjuknar i 20-40 år...

 • Neurogenetiska sjukdomar

  Neurogenetiska sjukdomar är ett samlingsnamn för en heterogen grupp sjukdomar där det gemensamma är att sjukdomen orsakas av en nedärvd störning i arvsmassan. Förekomsten av olika neurogenetiska...

1 2 > »