Sjukdomstillstånd som behandlas på neurokirurgiska kliniken

Hydrocefalus hos vuxna
Normaltryckshydrocefalus
Förvärvad hydrocefalus, efter blödning, skallskada eller infektion
Andra störningar i hjärnkammarvätskans cirkulation

Akuta tillstånd
Skallskada
Ryggmärgsskada
Hjärnblödning
Hjärnhinneinflammation
Hjärnabscess (varbildning i hjärnan)

Barnneurokirurgi
Medfödda missbildningar i nervsystem och skelett
Kraniofacialt centrum
Hjärnblödningar
Hydrocefalus
Tumörer
Epilepsi

Hjärnblödning och hjärninfarkt
Pulsåderbråck (aneurysm) utan blödning
Pulsåderbråck (aneurysm) med blödning
Kärlmissbildning i hjärnan
Kärlmissbildning i ryggen
Stroke (propp i hjärnans kärl, blödning i hjärnan)

Epilepsi
Operationer i hjärnan vid epilepsi
Stimulering av vagusnerven
Stimulering i hjärnan med djupelektroder

Smärta
Smärta
Ansiktssmärta (trigeminusneuralgi)

Hortons huvudvärk
Nervsmärta

Tumörer
Tumörer i hjärnan
Tumörer från hjärnans hinnor (meningeom)
Tumörer i hypofysen
Tumörer från kranialnerver
Tumörer i anslutning i hjärnan

Motorikstörningar
Parkinssons sjukdom
Ärftlig skakning i händer
Spasticitet
Ofrivilliga muskelsammansdragningar (dystoni)

Sjukdomstillstånd i nerver
 Skador och sjukdomar på nerver utanför hjärna och ryggmärg

Sjukdomstillstånd med ryggmärgspåverkan
Skador i kotpelaren med påverkan på ryggmärgen
Förslitningsskador (diskbråck, rotkanalträngsel, trängsel i ryggmärgskanalen)
Tumörer i ryggen
Infektioner i ryggen
Kärlmissbildningar i ryggen
Missbildningar