Vårdtillfällen på nima

Det har skett en ständig ökning i antal vårdtillfällen på nima de senaste åren. Under 2009 hade nima cirka 1500 vårdtillfällen och för 2013 registrerades 2154 vårdtillfällen. Nima är i och med det en av Akademiska Sjukhusets största avdelningar. Dessa vårdtillfällen fördelade sig på 1803 patienter i åldrarna 5-97 år. Akuta inläggningar utgjorde 37 procent av vårdtillfällena, planerade inläggningar som t.ex. postoperativ vård 51 procent och 12 procent var överflyttning från neurointensivvårdsavdelning som nertrappning av intensivvård.

Medianvårdtiden för de akuta inläggningarna var 35 timmar och för de planerade inläggningarna 26 timmar och för nedtrappning av intensivvård 53 timmar.

Diagnosgrupper
De vanligaste diagnosgrupperna var postoperativ vård av hjärntumörer (22 procent) vård av skallskador (17 procent) olika neurovaskulära tillstånd (17 procent) samt likvorcirkulationsstörningar (13 procent).

Statistik över diagnos vid vårdtillfällen