Utbildning

Fördjupningskurs inom neurosjukvård (15 hp)

Kursinnehåll

Kursen ska ge ökade och fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. Etiska frågeställningar belyses och tillämpning av nya forskningsrön inom ämnesområdena neurologi och neurokirurgi diskuteras.
Hänvisningspil
Anmälan