Vårdandet av dig som patient

En dag på nima
Under morgonen assisteras de patienter som inte orkar eller kan sköta sin hygien själva. Frukosten serveras därefter kl 08.00. Kirurgen som opererat eller avdelningsansvarig läkare börjar gå förmiddagsrond med ansvarig sjuksköterska kl 09.00.

Eftermiddagsronden börjar kl 15.00. Rondarbete och uppföljning sker kontinuerligt under dagen. Undersökningar och behandlingar kan ske dygnet runt beroende på patientens tillstånd. Lunchen serveras kl 11.30 och middagen kl17.00.

Under natten dämpas ljuset ner på salen för att främja patienternas nattsömn. Tyvärr är det inte alltid helt tyst på salen under natten då störande ljud från bland annat övervakningsmonitorer och medpatienter kan förekomma.

Neurologisk undersökning
Grundpelaren för neurokirurgisk övervakning har alltid varit neurologiska undersökningar som upprepas med jämna mellanrum. För detta används Reaction Level Scale (RLS-85). Detta är en skala för skattning av medvetandegrad som utvecklades i Göteborg på 80-talet och som idag används på fem av landets sex neurokirurgiska kliniker samt på majoriteten av landets akutmottagningar och inom ambulanssjukvården. För att vi ska kunna utföra den neurologiska undersökningen kommer du som patient att få svara på frågor om tid, plats och person. Du kommer även att få visa funktionen i armar och ben. Undersökningarna utförs med olika tidsintervall enligt läkarens ordination.

Övervakning
Som patient och anhörig kommer du till en miljö som präglas av mycket medicinteknisk utrustning och övervakning. På övervakningsskåpet kan man se olika övervakningsparametrar så som

  • De gröna siffrorna visar patientens hjärtrytm, EKG.
  • De röda siffrorna visar patientens blodtryck med hjälp av en artärkateter som oftast sitter vid handleden. Artärkatetern gör att blodtrycket kan följas kontinuerligt och att man kan ta blodprover utan att behövs sticka patienten flera gånger.
  • De vita siffrorna visar patientens tryck i hjärnan. Trycket kan visas med hjälp av en kateter som opererats in i hjärnan. Katetern kan ibland även användas för dränering av hjärnvätska för att minska trycket i hjärnan.
  • De gula siffrorna visar patientens syrgasmättnad i blodet.


Förändras patientens tillstånd larmar apparaterna för att vi ska kunna vidta snabba åtgärder. Övervakningsskåpet har inställda larmgränser för att vi snabbt ska kunna sätta in åtgärder om patientens tillstånd förändras. Ibland kan larm uppkomma som inte har med patientens tillstånd att göra utan kan bero på att tex mätutrustningen har lossnat. Ändamålet med den tekniska utrustningen är att skapa en säkrare vård för våra patienter.
Hänvisningspil Film om övervakningsskåp - kommer att publiceras inom kort!