För dig som kommer på besök

Besökstider
Besökstiderna i sal 1 är mellan 15.00-19.00. I sal 2 är besökstiderna 12.00-14.00 och 15.00-19.00. Detta gäller dock inte vid vård av minderårig då en förälder alltid får vara kvar med sitt barn dygnet runt. 

På övrig tid sker patientvård t ex ronder, provtagningar och undersökningar, varför vi ber dig respektera tiden mellan besökstiderna.

Patientsal
På nima vårdas flera patienter på samma sal. Av hänsyn till patienternas integritet vill vi därför att du alltid anmäler dig i receptionen under dagtid på vardagar. Om receptionen är obemannad, ring på porttelefonen märkt nima utanför entrédörren och invänta svar. Ibland blir besökare ombedda att vänta i anhörigrummet som finns i direkt anslutning till avdelningen. Detta kan bland annat bero på att viss omvårdnad eller undersökning som utförs på salen kräver enskildhet. Vår ambition är dock att din anhörige ska få träffa dig så mycket som möjligt under besökstiden. Vi tar endast emot två besökare per patient inne på salen. Om ni är fler besökare får ni turas om att vara inne hos er anhörige.

Allergier
Observera att blommor, nötter och starkt doftande parfymer tyvärr inte är tillåtna på avdelningen på grund av allergier.

Anhörigrum
På avdelningen finns ett anhörigrum där det finns möjlighet sitta ner, titta på tv och värma medtagen mat i mikrovågsugn. Där finns även ett kylskåp och en automat med gratis kaffe.

Hygienutrymmen
Besökstoalett finns vid sidan om receptionen. Skötrum och handikapptoalett finns på entréplan i hus 85.

Reception
I receptionen kan du som anhörig få hjälp med boende, intyg och olika samtalskontakter, kuratorer och sjukhuskyrkan. Receptionisten försöker även att bistå i andra frågor och förmedlar kontakt mellan anhöriga och personal på salen. Om receptionen är obemannad, vänd dig till ansvarig sjuksköterska.

Kurator och sjukhuskyrkan
Kuratorn kan erbjuda anhöriga akut krisstöd och längre uppföljningssamtal under vårdtiden. Den kan även ge information om och erbjuda kontakt med samhällets resurser i övrigt. Kuratorn hjälper också till med ekonomiska frågor som kan uppkomma när en närstående drabbats av akut sjukdom. Om du känner att du behöver någon att prata med eller någon som bara lyssnar kan vi hjälpa dig att få kontakt med sjukhuskyrkan. Dom kan även hjälpa dig med att få kontakt med andra kyrkor, religioner och samfund. Sjukhuskyrkans expedition ligger vid ingång 70. Ett meditationsrum finns på bottenplanet, ingång 85.

Hänvisningspil Sjukhuskyrkan