Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta med avancerad vård av traumatiska skador och andra sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen? Vill du vidareutvecklas, erhålla spetskompetens, ta ett stort personligt ansvar och vara delaktig i en arbetsplats med drivna och kunniga arbetskamrater? Då skulle du troligen passa mycket bra hos oss!

Personal
Vården på nima sköts av sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå. nima bemannas också av neurokirurger och neurologer i nära samarbete med läkare inom strokemedicin, hjärnskaderehabilitering, spinalrehabilitering och anestesi.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska och undersköterska på nima arbetar du i vårdlag med ansvar för tre till fyra patienter i ett nära tvärprofessionellt samarbete. Arbetet innefattar avancerad övervakning av hjärnans och kroppens vitala funktioner. Vi arbetar patientnära och mycket av arbetet sker bedside.

Expeditionerna är integrerade i patientsalen vilket ger god överblick av patienter och övervakning. Den dagliga vården innefattar bl.a. neurologiska och kirurgiska bedömningar, vård och behandling av respiration, cirkulation, nutrition, observation av vätskebalans, hormonell funktion och infektioner. Nima är idag lokaliserat bredvid niva (neurointensivvårdsavdelning). Det innebär en ökad medicinsk säkerhet med möjlighet att snabbt överföra en försämrad patient till intensivvård. Vi arbetar med vårdinstruktionsprogram och standardvårdplaner.

I arbetsuppgifterna ingår delaktighet i patientsäkerhets-, förbättrings- och kvalitetsprojekt. Vi har daglig reflektionsstund, läkarföreläsningar varannan vecka, regelbundna arbetsplatsmöten och två utbildningsdagar per termin.

Inskolning
Hos oss på nima får du en individuell inskolning baserad på dina tidigare erfarenheter. Under inskolningen ingår utbildningsdagar med föreläsningar om neurokirurgi, neurokirurgisk omvårdnad, specifik övervakning och medicinteknisk utrustning. För att få inblick i vår verksamhet och patientflöden genom kliniken välkomnas hospitering på de övriga neurokirurgiska avdelningarna, 65B, neuro-operation och neurointensivvårdavdelningen. Mentorskap erbjuds under det första anställningsåret.

Schema
Vi tillämpar individuell schemaläggning i en arbetstidsmodell som ger kortare veckoarbetstid. I arbetstiden ingår schemalagda utbildningturer. Rotationstjänstgöring ingår.

Rekrytering
Vi rekryterar med jämna mellanrum nya medarbetare och är du intresserad av att arbeta som sjuksköterska eller undersköterska inom neurointermediärvård är du alltid välkommen att skicka in ett CV och ett personligt brev via mail till nimas avdelningschef, se kontaktuppgifter.