För dig som är remittent/vårdgivare

Du som remittent kan vända dig till oss om du undrar något kring remisser och väntelistan till neurokirurgen på telefon 018-611 00 00 eller funktionsbrevlådan via kontaktuppgifter.

Avidentifiera inte remisser som faxas då vi inte kan bevaka faxen nattetid och ringa tillbaka!