Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss som sjuksköterska eller undersköterska, kan du kontakta:
HR-konsult
Eva Bergman
018-611 40 41

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA)
Avdelningschef
Ulrika Persson
018-611 49 62

Neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA 85 H)
Avdelningschef
Erika Steffansson
018-611 49 72

Neurokirurgisk vårdavdelning 85 E
Avdelningschef
Maria Pettersson
018-611 49 67

Neurooperation
Avdelningschef
Eva Åkerfeldt
018-611 45 84

Är du intresserad av att arbeta hos oss som läkarsekreterare, kan du kontakta:
Vårdadministrativ service
Chef
Anette Gehrman Tallroth
018-611 28 07

Är du intresserad av att arbeta hos oss som läkare, kan du kontakta:
Överläkare
Göran Hesselager
018-611 49 85