Välkommen till neurokirurgiska kliniken

Neurokirurgiska kliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala är en av sex högspecialiserade regionkliniker i landet. Vi behandlar barn och vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna.

Neurokirurgiska kliniken har en mottagning,en dagsjukvårdsavdelning, två vårdavdelningar (85E och 85D), en intensivvårdsavdelning (NIVA), en intermediär och postoperativ avdelning (NIMA) samt en operationsavdelning. Barn med neurokirurgiska sjukdomar vårdas i första hand på Barnsjukhusets avdelning 95B.

Patienter som läggs in för utredning och behandling kommer mestadels från Uppsala-Örebro regionen, men även från resten av landet.

Du som patient kan fritt söka till vår mottagning utan remiss.  Detta gäller boende i de flesta landsting. För slutenvård behövs dock fortfarande en remiss. I samarbete med Uppsala Universitet bedrivs forskning och utbildning.