För dig som remittent/vårdgivare

För att göra undersökning på klinisk neurofysiologi måste remiss finnas. Remissen sänds elektroniskt via Cosmic RoS, på samma sätt som radiologiremissen.

Om remittenten inte har tillgång till Cosmic kan pappersremiss sändas till:
Klinisk neurofysiologi  
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Fax 018-50 47 68

På länkarna nedan hittar du remisser för utskrift.
Hänvisningspil EMG (pdf-format)
Hänvisningspil EEG (pdf-format)

Metoder och indikationer
Här följer information om metoder och indikationer för dig som remitterande läkare.
Vi redogör kortfattat för de neurofysiologiska undersökningarna, samt något om deras applikationsområden. Vi utgår också från några vanliga symptom och presenterar vilka undersökningar som kan vara tillämpliga. Välkommen att höra av dig till oss vid frågor.

Hänvisningspil Metoder och indikationer för neurofysiologi
(i pdf-format)