För dig som är patient

Väntetider
Dessa väntetider är ungefärliga:

EMG 6-8 veckor
Neurografi   2-3 veckor
EEG 2-3 veckor

 
Patientanmälan

När du kommer till oss på klinisk neurofysiologi anmäler du dig i receptionen. Efter anmälan och eventuell information från personal får du slå dig ner i vårt väntrum.

Om du behöver kontakta oss innan besöket kan du ringa vår reception eller tidsbokning. Telefonnummer hittar du under kontaktuppgifter.

Kostnad
Undersökningen hos oss är kostnadsfri. För att komma till oss behöver du en remiss.