• Bild5
  • Bild1
  • Bild2
  • Bild4

Välkommen till klinisk neurofysiologi

På klinisk neurofysiologi utförs undersökningar och analyser av funktionen i våra nerver, muskler, ryggmärg och hjärna. Med olika metoder för att mäta svaga elektriska signaler i vår muskulatur och vårt nervsystem kan man bestämma om funktionen är normal eller inte.

Resultaten från våra undersökningar används för att ställa rätt diagnos och/eller för att följa ett förlopp under exempelvis behandling.

Hos oss jobbar läkare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, sekreterare, assistent/tidbokare, lokalvårdare och forskare.

De flesta av våra patienter kallas från hemmet, men ibland är man som patient inneliggande på avdelning för mätningar över längre tid. Du hittar information om de olika undersökningarna i menyn till vänster.