• Huset
  • Provtagning
  • Forskning och utveckling
  • Konsultation och vägledning
  • Rigmor

Välkommen till Klinisk genetik

Gå direkt till:
Pil Provtagningsanvisningar och remisser 

NY
Symposium

Liquid biopsies for next-generation diagnostics

Sällsyntadagen 2018Klinisk genetik
Vi finns på Rudbecklaboratoriet och vi erbjuder expertkunskap för prevention, diagnostik och uppföljning av olika genetiska sjukdomar.

Till oss kommer patienter och familjer med olika medfödda genetiska sjukdomar och syndrom, samt där misstanke om familjär cancer finns. Den patientnära verksamheten består av mottagnings- och konsultverksamhet.

Klinisk genetik har en stor andel riks- och regionvård och är en medicinsk servicedisciplin för alla specialiteter där genetiska frågeställningar förekommer.

Vi bedriver forskning, utveckling och undervisning. Inom den laborativa verksamheten utförs olika typer av genetiska analyser vid medfödda och förvärvade genetiska tillstånd.

För närvarande arbetar ungefär 60 av oss med sjukvård och ytterligare cirka 15 personer med forskning och utveckling.